سرپرست هیات فوتبال با ارسال نامه‎ای خواستار توجه به مشكلات تیم فوتبال ابومسلم توسط استاندار  خراسان رضوی شد. به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان خراسان رضوی، متن نامه ارسالی محمد جهانی فر به استاندار خراسان رضوی به شرح زیر است: « جناب آقای مهندس فروزان مهر استاندارمحترم خراسان رضوی، همانگونه که مستحضرید یکی از شاخصه های توسعه یافتگی هر شهر ویا استان حضور تیم های ورزشی آن استان درسطح ملی ویا جهانی است. واستان خراسان رضوی نیز از این امر مستثنی نبوده ودر زمانهای نه چندان دور  خراسان  با حضور دو تیم فوتبال پیام وابومسلم در لیگ برتر کشور از استانهای پیشرو در امر فوتبال بوده و از قطب های  این رشته در کشور محسوب می شد.اما متاسفانه به دلیل سوء مدیریت در سالهای گذشته ومشکلات بوجود آمده حاصل از بی تدبیری، تیم پیام کلا از صحنه ورزش استان ساقط وابو مسلم نیزهم اکنون با کلی بدهی به افراد حقیقی وحقوقی در بحران بی هویتی وبی پولی بسر می برد.البته این امر برای سایر استانهای کشور به لحاظ شرایط اقتصادی نیز صادق است اما با ورود نهادهای عمومی ومردمی  وسیاسی تا حدودی مشکلات آنان بر طرف ویا کاسته شده است  از جمله تیم های شهرداری یاسوج،شهرداری بندرعباس،شهرداری تبریز و ... که با حمایت از تیم های فوتبال پاسخ مثبتی به مطالبات عمومی واقدام به حمایت از تیم استانشان نموده اند. ...

اما متاسفانه علیرغم نگرانی های هواداران ومردم خوب استان وتلاش متولیان ورزش استان  تا کنون هیچ گونه حمایتی از باشگاه ابومسلم بعمل نیامده واگر بدین طریق ادامه یابد ابومسلم نیز به سرنوشت پیام دچار خواهد شد که برای نظام ومسئولین استان چندان مطلوب نخواهد بود.انعکاس اخبار نا خوشایند از طریق برنامه های ورزشی ازجمله برنامه پر بیننده نود وبرنامه لیگ یک که به صورت سراسری پخش می شود , چهره نه چندان مطلوبی از شرایط باشگاه ابومسلم در اذهان عمومی کشور بجا گذاشته است واین امرنیز ادامه دارد. 


مسابقات نیم فصل دوم فوتبال  لیک یک کشور از هفتم دی ماه مجددا شروع خواهد شد وبه لحاظ عدم انجام به تعهدات مالی از سوی مدیریت وقت باشگاه ورها نمودن آن تیم در یک حالت بحرانی بسر می برد  وبازیکنان شاخص آن در نیم فصل در خواست جدا شدن از تیم را دارند وچنانچه این اتفاق صورت پذیرد سقوط تیم به یک رده پائین تر حتمی خواهد بود که احیای مجددا آن با توجه بدهی های باشگاه بسیار مشکل وحتی غیر ممکن خواهد شد.وتبعات اجتماعی ناشی از این امر دامنگیرمسئولین نظام خواهد شد 


اکنون اینجانب با توجه به مسئولیتی که در قبال مردم خوب مشهد وهواداران بیشمار باشگاه ابومسلم داشته از حضرتعالی تقاضای مساعدتهای مالی ومعنوی دارم ،باشد که این امر خیر موجب خرسندی آنان را فراهم نماید وهم چنین به رسالت ووظیفه ای که نسبت به نظام مقدس  جمهوری اسلامی داریم قدمی برداشته باشیم .»